1 results

Hassas Tarım

Hassas Tarım

Bölüm Kontrolü

Tarımsal Yönetim Çözümleri (AMS)
 • Düşük girdi maliyetleri
 • Düşük ekin hasarı ve çevresel etki
 • Arazi içinde ve sıra sonu dönüşlerinde geçişlerdeki çakışmaları engellemek için bölümleri otomatik olarak kapatıp açma
 • Eşit aralıklı ekinler ve özellikle sıra başlarında tutarlı büyüme sağlar

ISOBUS Olmayan Donanımlar İçin Bölüm Kontrolü

Tarımsal Yönetim Çözümleri (AMS)
 • Kabin içinde daha az karışıklık
 • Düşük girdi maliyetleri
 • Eski ekipmanları bölüm kontrolü işlevine yükseltin

HarvestLab 3000

Tarımsal Yönetim Çözümleri (AMS)
 • Rekolteyi 0,35 t/ha'ya kadar artırın
 • Bitki sağlığını iyileştirin
 • Toplam sulama maliyetini azaltın
 • Tutarlı ekin kalitesi elde edin

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.