John Deere Gizlilik Politikası

Bu Gizlilik Bildirimi, John Deere ile kontrolü altındaki bağlı şirketlerin Kişisel Verileri nasıl işlediğini açıklamaktadır. Bu Bildirim, toplanan verilerin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin sorularınızın yanıtlarını da içerir. Bu Bildirim, web sitelerimizin, uygulamalarımızın (web veya mobil) veya çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin ziyaretçileri veya kullanıcıları dahil olmak üzere etkileşimde bulunduğumuz kişiler, mevcut ve olası müşterilerimiz, kurumsal müşterilerin ve satıcıların yönetim ekibi ve personeli; yetkili bayi ve distribütörlerin yönetim ekibi ve personeli, tesislerimize, müzelerimize ve ilgi çekici etkinliklerimize gelen ziyaretçiler ile ürün ve hizmetlerimizin diğer alıcılarına yöneliktir. Kişisel Verileri İşlenen bireyleri, bu Bildirimde “siz” olarak ifade etmekteyiz.

Kişisel Veriler, John Deere Group üyeleriyle paylaşılır. John Deere Group'a ait üyelerin listesi burada ve Bağlayıcı Kurum Kuralları içinde mevcuttur. John Deere Group'a ait üyeler, belirli durumlarda Kişisel Verileri birlikte işleyebilir.

John Deere tarafından sunulan ve genellikle ek kategorilerde Kişisel Veri işlemeyi veya farklı amaçlar için işlemeyi gerektiren belirli ürün veya hizmetlerle ilişkili olarak Kişisel Veri İşleme için ülkeye veya ürüne özel gizlilik ekleri geçerli olabilir.

John Deere ürünleri ve hizmetleri, yetkili bayi ve distribütörler ağı üzerinden dağıtılır. Bu yetkili bayilerin ve distribütörlerin büyük çoğunluğu, kendi gizlilik bildirimine sahip olan bağımsız mülkiyet ve yönetime tabi işletmelerdir.

1. Topladığımız Kişisel Veri Türleri

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işleriz. Bu bölümde sık karşılaşılan bazı örnekler yer almaktadır. Ülkenize/bölgenize ve Yürürlükteki Yasalara bağlı olarak aşağıdaki örnekler Kişisel Veriler olarak kabul edilir ve/veya sizden toplanabilir.

Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri

 • Ad, doğum tarihi, resmi kimlik tanımlayıcıları, imza, resim
 • Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Demografik bilgiler (cinsiyet, medeni durum, ev durumu, genel konum gibi)
 • Kullanıcı adı, parola, sosyal medya profili
 • GPS konumu

2. Kişisel Verileri Nasıl Toplarız?

Kişisel Verileri, şunları içeren çeşitli kaynaklardan topluyoruz: 

Doğrudan Sizden Topladığımız Bilgiler

Bizimle etkileşime geçtiğinizde Kişisel Verileri topluyoruz. Kişisel Verileri bize elektronik, yazılı veya sözlü olarak verebilirsiniz. Kişisel Verileri bize sağlayan ortak etkileşimler, şu durumları içerir:

 • Hizmetlere kaydolma, hizmet satın alma veya ürün ve ekipman satın alma
 • Bir hesaba kaydolma
 • Web sitemiz dahil çevrimiçi hizmetlerimizi kullanma
 • Bülten almak üzere kayıt olma
 • Müşteri hizmetleri için bizimle iletişime geçme veya garantinizi kaydettirme
 • Finansman başvurusu
 • Anketlere yanıt verme

3. Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz? ("Amaçlar")

Uygun yasal dayanağa sahip olduğumuz konusunda şüphemiz olmayan durumlarda Kişisel Verileri işleriz. Ülke veya ürüne özgü yasaların gereklilikleri kapsamında başka bir yasal dayanak geçerli olmadığı sürece Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili yaygın yasal dayanak ve amaçlar şunlardır:

Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirme Amacıyla İşleme: Kişisel Verileri, size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işleriz. Bu işleme sürecinin kapsamına şunlar girer:

 • Kişisel Verilerin istenen ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla toplanması ve kullanılması
 • İstediğiniz mal ve hizmetlerin teslim edilmesi
 • Ürün teslimatı, bakım, müşteri ve ürün desteği ve hizmeti (garanti hizmeti dahil), finansman, kiralama ve kredi hizmetleri ile çevrimiçi hizmetlerin yürütülmesi gibi bağlantılı hizmetler için
 • Kredi itibarınızın değerlendirilmesi, bu süreç bazı ülkelerde/bölgelerde otomatik karar verme yoluyla gerçekleştirilir
 • Hesabınızın bakımı ve tahsilatı, ilgili sorgularınıza yanıt verme, geri bildiriminizi işleme ve size destek sağlama
 • Size genel müşteri hizmetleri sağlama ve hizmetlerimizle ilgili soru ve şikayetlerinizi yanıtlama
 • İlgili hizmetlere ve uygulamalara erişiminizi sürdürme
 • Bakım, kullanılabilirlik, işlevsellik veya diğer konularla ilgili olarak size servis iletişimleri gönderme

4. John Deere Kişisel Verileri Neden Açıklar?

Kişisel Verileri, size aksini bildirmedikçe veya İşleme, Yürürlükteki Kanuna aykırı olmadıkça aşağıda açıklanan şekilde ve amaçlarla, bu Gizlilik Bildirimine ve alışverişe özel tüm belgelere uygun olarak paylaşırız:

 • Bu tür paylaşımların size hizmetlerimizi veya ürünlerimizi sunma ya da işimizi yönetme konusunda yardımcı olduğu durumlarda John Deere Group ile
 • Bizim için uzmanlık gerektiren veya profesyonel işlevleri gerçekleştirmek üzere diğer şirketlerle
 • Size bilgi, ürün veya hizmet sağlama, işletmemizi yürütme ve yönetme ya da ürün veya hizmetlerimizi yönetme ve iyileştirme konularında bize yardımcı olmaları için (aramızda yapılacak yazılı bir sözleşme ile belirleyeceğimiz talimatlar kapsamında çalışacak olan) üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile. Kişisel Verilerinizi bu üçüncü taraflarla, sözleşmeye bağlı uygun kısıtlamalar ve güvenlik önlemlerine tabi olmak kaydıyla hizmet sunmak amacıyla paylaşırız. Bu kapsama; veri barındırma, veri dönüştürme ve bulut bilgi işlem olanakları, hesap yönetimi ve güvenliği, test etme, hata ayıklama, hata raporlama ve kullanım analizleri gibi internet ve yazılım hizmetlerini de içeren BT ve arka ofis sistemlerimizi ve makine hizmetlerimizi yönetmemize yardımcı olan BT hizmet sağlayıcıları ile mobil telekomünikasyon sağlayıcıları girer
 • Yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kurallara uymak ve emniyet güçleri, düzenleyici kurumlar ve diğer resmi kuruluşların taleplerini yerine getirmek üzere düzenleyici kurumlar ve mahkemeler ile

5. Tanımlama Bilgileri ve Benzer Toplama Teknolojileri

Kişisel Veriler niteliği taşıyabilecek teknik bilgiler (tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, IP adresiniz, alan adınız), tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri (şeffaf GIF dosyaları gibi) aracılığıyla toplanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen ana sayfamızın alt kısmında yer alanTanımlama Bilgisi Beyanımıza bakın.

6. Kişisel Verilerinize Erişme ve Bu Verileri Kontrol Etme

Kişisel Verilerle ilgili olarak, belirli muafiyetlere tabi şekilde ve ülkenize/bölgenize bağlı olarak, bazı durumlarda ise üstlendiğimiz İşleme faaliyetine göre belirli haklara sahipsiniz. AB/İngiltere'de olduğu gibi ülkenizde/bölgenizde bu haklara sahipseniz ve erişmek, düzeltmek, güncellemek, silme talebinde bulunmak, bilgi talep etmek, itiraz etmek, işleme kısıtlaması talep etmek, veri taşınabilirliği talebinde bulunmak, yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak alınan kararlara tabi olmamak veya Kişisel Verilerle ilgili başka bir işlem yapmak istiyorsanız aşağıdaki Bölüm 12'de ('Bize Nasıl Ulaşırsınız?') sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilir ve bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Sizin rızanızla Kişisel Verileri işledikten sonra rızanızı herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmeniz, geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemenin yasallığına zarar vemeyecek ve rıza dışında kalan yasal işleme gerekçelerine dayanarak gerçekleştirilen Kişisel Verilerin işlenmesini etkilemeyecektir.

7. Bilgi ve Veri Güvenliği

Kişisel Verilerin yanlışlıkla imhası veya kaybedilmesi ya da yetkisiz ifşası veya erişimi riskini azaltmak için tasarlanan uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini, politikaları ve prosedürleri uygulamaya koyduk ve sürdürüyoruz. Siber güvenlik programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen en son şirket Sürdürülebilirlik Raporumuza bakın veya aşağıda Bölüm 12'de belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

8. Veri Saklama

Kişisel Verileri, bu Gizlilik Bildiriminde veya alışverişe özel tüm belgelerde açıklandığı üzere, toplanma amaçları için gerekli olduğu sürece saklarız. Bazı durumlarda, örneğin yasal, düzenleyici, vergi veya muhasebe ile ilgili gereklilikler uyarınca zorunlu olduğumuz durumlarda, Kişisel Verileri daha uzun süre saklayabiliriz. Belirli durumlarda Kişisel Verileri, herhangi bir şikayet veya itirazın söz konusu olması olasılığına binaen bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemlerin kaydını doğru biçimde tutmak amacıyla ya da Kişisel Veriler veya gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili bir dava açılabileceğine makul gerekçelerle inandığımız durumlarda daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz. Kişisel Veriler, kayıt saklama programımıza ve geçerli yasal hükümlere uygun olarak saklanır. Kayıt saklama programımıza ve geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak, artık ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri siler ve/veya anonim hale getiririz.

9. Kişisel Verileri Dünya Genelinde Aktarma

John Deere, küresel çapta faaliyet gösterir. Buna göre Kişisel Veriler; Avrupa Birliği ("AB"), Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve John Deere ofisleri, yetkili bayileri ve distribütörleri ya da hizmet sağlayıcılarının bulunduğu diğer ülkeler dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine aktarılabilir ve buralarda saklanabilir. Bu konumlar genellikle farklı veri koruma standartlarına sahiptir. Kişisel Verileri diğer ülkelere aktarırken, bu farklılıkların bilincinde olarak söz konusu bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde aşağıda açıklandığı gibi veya veri toplama sırasında size açıklandığı şekilde koruruz.

John Deere, Kişisel Veri aktarımlarının Yürürlükteki Yasalara uygun şekilde yapılmasını ve gizlilik haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak üzere dikkatli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için uygun adımları atacaktır. AB veri koruma makamları tarafından küresel olarak işlediğimiz Kişisel Verilere yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilen John Deere Grubu üyeleri arasında AB için bir dizi Bağlayıcı Kurum Kuralları ('BCR'ler) oluşturduk ve bunları uygulamaya koyduk. BCR'lerimizin bir kopyasını burada bulabilirsiniz.

10. Çocukların Gizliliği

John Deere web sitesi ve uygulamaları çocuklara veya ergenlere yönelik değildir ve 18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel verilerini toplamayız. Bir çocuğa ait bilgileri işlediğimize inanıyorsanız, verileri araştırabilmemiz ve sınırlandırabilmemiz için lütfen aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşırsınız?" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

11. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Bildirimi zaman zaman yeni veya farklı gizlilik uygulamalarını yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik yaptığımızda, bu Bildirimin alt kısmında yer alan "Son Güncelleme Tarihi" kısmını revize ederiz.

12. Bize Nasıl Ulaşırsınız?/Ortak Denetleyiciler

Gizlilik uygulamalarımız veya bu Gizlilik Bildirimi hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Atanan veri gizliliği sorumluları (veya benzerleri) da burada belirtilmiştir.

Tanımlar

Kişisel Veriler, Yürürlükteki Yasalar kapsamında tanımlanır. Genellikle kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir olan bir gerçek kişiyle ("Veri Sahibi") ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, genellikle isim, kimlik numarası, konum verileri vb. gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak kimliği belirlenebilen kişi anlamına gelir.

Güney Afrika'da ve Arjantin'de, kurumsal tüzel kişiliklerin Kişisel Verileri de yürürlükteki veri gizliliği yasaları tarafından korunmaktadır. Bu tür Kişisel Verileri Güney Afrika'da ve Arjantin'de işlerken, verileri bu Gizlilik Bildirimi uyarınca işleriz.

İşleme, verilerin toplanması, saklanması, kullanılması, erişilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, imha edilmesi veya paylaşılması gibi işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yürürlükteki Kanun kapsamında tanımlanır.

Makine Verileri, ekipmanınız ve ekipmanınıza arayüzle bağlanan herhangi bir donanım veya aygıt tarafından üretilen, toplanan veya depolanan verilerdir.

Yürürlükteki Yasalar, veri güvenliği, veri koruma, gizlilik ve/veya Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili ve John Deere Group için geçerli olan ilgili ve geçerli tüm kanunlar, kurallar, düzenlemeler, kararnameler, tüzükler, yasalar, emirler, direktifler ve kararları ifade eder.

Denetleyici, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer kuruluşları ifade eder.

Birincil ilişkiniz olan Deere kuruluşu, bu Bildirimin kapsamında bireylerden toplanan kişisel verilerin denetleyicisidir. Bu kuruluş, duruma bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu kuruluş, sizinle veya işvereninizle hizmet/tedarik sözleşmesi yapan kuruluş; size pazarlama ve promosyon malzemeleri ve iletişim sağlayan kuruluş; ziyaret ettiğiniz John Deere web sitesini işleten ülkedeki birincil kuruluş; ziyaret ettiğiniz yerel tesisleri işleten kuruluş, bir etkinliği (birlikte) organize eden kuruluş vb. olabilir.

İşlemeden sorumlu birden fazla kuruluş olduğunda, örneğin iki Deere kuruluşu birlikte şirketinizle bir iş sözleşmesi imzaladığında, bu tür kuruluşlar belirli bir işleme faaliyetinin yasallığından müşterek olarak sorumludurlar ("Ortak Denetleyiciler").

Bazı durumlarda, birden fazla Deere kuruluşu kişisel verilerinizi bağımsız denetleyiciler olarak işleyebilir. Denetleyicilik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin (iletişim bilgileri için Bölüm 12'ye bakın).

Last Updated: June 30, 2023