Bu Gizlilik Bildirimi, John Deere ile kontrolü altındaki bağlı şirketlerin Kişisel Verileri nasıl işlediğini açıklamaktadır. Bu Bildirim, toplanan verilerin gizliliğine ve güvenliğine ilişkin sorularınızın yanıtlarını da içerir. Bu Bildirim, web sitelerimizin, uygulamalarımızın (web veya mobil) veya çevrimiçi ürün ve hizmetlerimizin ziyaretçileri veya kullanıcıları dahil olmak üzere etkileşimde bulunduğumuz kişiler, mevcut ve olası müşterilerimiz, kurumsal müşterilerin ve satıcıların yönetim ekibi ve personeli; yetkili bayi ve distribütörlerin yönetim ekibi ve personeli, tesislerimize, müzelerimize ve ilgi çekici etkinliklerimize gelen ziyaretçiler ile ürün ve hizmetlerimizin diğer alıcılarına yöneliktir. Kişisel Verileri İşlenen bireyleri, bu Bildirimde “siz” olarak ifade etmekteyiz.

Kişisel Veriler, John Deere Group üyeleriyle paylaşılır. John Deere Group'a ait üyelerin listesi burada ve Bağlayıcı Kurum Kuralları içinde mevcuttur. John Deere Group'a ait üyeler, belirli durumlarda Kişisel Verileri birlikte işleyebilir.

John Deere tarafından sunulan ve genellikle ek kategorilerde Kişisel Veri işlemeyi veya farklı amaçlar için işlemeyi gerektiren belirli ürün veya hizmetlerle ilişkili olarak Kişisel Veri İşleme için ülkeye veya ürüne özel gizlilik ekleri geçerli olabilir.

John Deere ürünleri ve hizmetleri, yetkili bayi ve distribütörler ağı üzerinden dağıtılır. Bu yetkili bayilerin ve distribütörlerin büyük çoğunluğu, kendi gizlilik bildirimine sahip olan bağımsız mülkiyet ve yönetime tabi işletmelerdir.

1. Topladığımız Kişisel Veri Türleri

Sizinle ilgili Kişisel Verileri işleriz. Bu bölümde sık karşılaşılan bazı örnekler yer almaktadır. Ülkenize/bölgenize ve Yürürlükteki Yasalara bağlı olarak aşağıdaki örnekler Kişisel Veriler olarak kabul edilir ve/veya sizden toplanabilir.

Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri

 • Ad, doğum tarihi, resmi kimlik tanımlayıcıları, imza, resim
 • Adres, telefon numarası, e-posta adresi
 • Demografik bilgiler (cinsiyet, medeni durum, ev durumu, genel konum gibi)
 • Kullanıcı adı, parola, sosyal medya profili
 • GPS konumu

Alışveriş ve Finansal Hesap Bilgileri

 • Finansal bilgiler (hesap sahibi, hesap numarası, kredi/banka kartı bilgileri, finansman/kiralama bilgileri gibi)
 • Alışveriş bilgileri (satın almalar, hizmet geçmişi, ödemeler, şikayetler, talepler gibi)
 • Kredi başvuru bilgileri (varlıklar, yükümlülükler, gelir, meslek, finansal tablo bilgileri, kişinin bizdeki hesabı ilgili güncel ve geçmiş bilgiler, finanse edilen ekipman ve dolar tutarı, kredi bilgileri [kredi puanları dahil], bize olan yükümlülüğünüzü güvence altına alan mülkler hakkında mülkiyet raporları)
  • Sigorta bilgileri (sigorta belgesi gibi)

Tercih ve İlişki Bilgileri

 • Tercih ve ilişki bilgileri (iş türü, ilgi alanları gibi)
 • İş rolü bilgileri (meslek, iş unvanı, iletişim bilgileri, şirket bilgileri, istihdam geçmişi gibi)
 • Mülk, çiftlik veya işletme bilgileri
 • Dil tercihi
 • Bizimle, yetkili bayilerle, distribütörlerle ve iş ortaklarıyla nasıl etkileşime girdiğiniz hakkındaki bilgiler
 • Bizde bulunan hesapların ayrıntıları (satın almalar, sorgular, müşteri hesapları, garanti talep geçmişi, ödeme geçmişi gibi)

Bilgisayar, Cihaz, Çevrimiçi Hizmet, Sosyal Medya ve İnternet Bilgileri

 • Çevrimiçi hizmetlerimizdeki etkinlikler (giriş yapmak için kullanılan kullanıcı adı ve parola, ziyaret tarihi/saati, arama ayrıntıları gibi)
 • Çevrimiçi hizmetlerimize erişmek için kullanılan herhangi bir cihaz için cihaz tanımlayıcısı (model, seri numarası, kullanım izleme gibi)
 • Çevrimiçi hizmetlerde ziyaret edilen sayfalar veya içerik hakkındaki bilgiler
 • Sosyal medya profili ve yorumları (fikir ve görüşler dahil), görüntüler ve mesaj panolarında, kullanıcı formlarında (sosyal medya dahil) yayınladığınız ya da anketlere yanıt olarak verdiğiniz diğer bilgiler
 • İletilerimizi açıp açmadığınız veya okuyup okumadığınız
 • Tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri (Bkz.Tanımlama Bilgisi Beyanı)
 • Çevrimiçi hizmetleri kullanma zamanı ve süresi, hata raporları ve performans verileri. Toplanan bilgiler ve veriler internet protokolü (IP) adresinizi ve IP adresi ile ilgili bilgileri içerir
 • Cihazınızın işletim sistemi veya web tarayıcısının türü ve sürümü
 • Donanım modeli ve diğer benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve bazı durumlarda cihazınızın konumu. Bu bilgiler, çevrimiçi hizmetleri kullanırken günlüğe kaydedilebilir

 

Hassas veya Özel Kişisel Veriler

 • Bölümdeki Amaçlarla bağlantılı olarak işleyebileceğimiz Kişisel Verilerin bazıları, Geçerli Yasalar kapsamında hassas veya özel kişisel veri niteliğinde olabilir. Bazı ülkelerde/bölgelerde bu veriler toplanmayabilir.

 

Ayrıca ürünler veya ekipmanlarda ya da ürünler ya da ekipmanla arayüz üzerinden iletişim kuran herhangi bir donanım veya aygıt tarafından üretilen, toplanan veya depolanan Makine Verilerini de toplarız. Makine Verilerini nasıl kullanabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi için John Deere Veri Hizmetleri ve Abonelikler Bildirimi'ne bakın. Bu tür veri örnekleri; lisans, kayıt, VIN, konum saatleri, arıza tanılama verileri ve kullanım bilgilerini içerebilir.

2. Kişisel Verileri Nasıl Toplarız?

Kişisel Verileri, şunları içeren çeşitli kaynaklardan topluyoruz: 

Doğrudan Sizden Topladığımız Bilgiler

Bizimle etkileşime geçtiğinizde Kişisel Verileri topluyoruz. Kişisel Verileri bize elektronik, yazılı veya sözlü olarak verebilirsiniz. Kişisel Verileri bize sağlayan ortak etkileşimler, şu durumları içerir:

 • Hizmetlere kaydolma, hizmet satın alma veya ürün ve ekipman satın alma
 • Bir hesaba kaydolma
 • Web sitemiz dahil çevrimiçi hizmetlerimizi kullanma
 • Bülten almak üzere kayıt olma
 • Müşteri hizmetleri için bizimle iletişime geçme veya garantinizi kaydettirme
 • Finansman başvurusu
 • Anketlere yanıt verme

Üçüncü Taraflardan:

Bize veri sağlayan üçüncü taraflardan hakkınızda Kişisel Veriler alırız. Üçüncü taraflar; yetkili bayileri ve distribütörleri, tedarikçileri, sigorta sağlayıcıları, işvereninizi, kredi referans kurumlarını, emniyet güçlerini veya resmi makamları içerir.

Krediyle mal veya hizmet satın alır veya kiralarsanız, genellikle hakkınızdaki Kişisel Verileri; Geçerli Yasaların izin verdiği kapsamda, sizden, kredi bürolarından, finansal kurumlardan ve diğer alacaklılardan, işvereninizden ve kamuya açık kaynaklardan toplarız. Örneğin, gelir bilgilerinizi teyit etmek için işvereniniz, kredi itibarınızı teyit etmek için alacaklılar ve kredi raporu almak için kredi büroları gibi belirli üçüncü şahıslardan Kişisel Veriler toplayabiliriz veya bizim adımıza bilgi toplaması için bir aracı görevlendirebilir ya da daha önceki bir müşterimiz olmanız veya önceden başka bir müşterimiz için kefil olmanız durumunda, sizinle ilgili mevcut Kişisel Verilere zaten sahip olabiliriz.

Ayrıca, dosyalarımızın kapsamını genişleten ve müşterilerimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf veri tedarikçilerinden Kişisel Verileri temin edebiliriz:

 • Ürün veya hizmetlerimizden herhangi birini bu tür üçüncü taraflar aracılığıyla satın alırsanız,
 • Facebook gibi sosyal medya sitelerine erişirseniz veya çevrimiçi hizmetlerde sosyal medya eklentisi (Facebook "beğen" düğmesi) gibi bir sosyal medya işleviyle etkileşimde bulunursanız,
 • Sosyal medya sayfalarımızı "beğenirseniz" veya
 • Topluluklarımıza katılırsanız

Biz (veya üçüncü taraflar), bilgisayarınız veya cihazınız hakkında ve John Deere ve diğer üçüncü taraf web siteleri ve uygulamalarını kullanımınızla ilgili bilgi toplamak için tanımlama bilgilerini ve diğer teknolojik araçları kullanırız. Yerleştirdiğimiz tanımlama bilgileri hakkında daha fazla bilgi için lütfen ana sayfamızın alt kısmında yer alanTanımlama Bilgisi Beyanımıza bakın.

3. Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz? ("Amaçlar")

Uygun yasal dayanağa sahip olduğumuz konusunda şüphemiz olmayan durumlarda Kişisel Verileri işleriz. Ülke veya ürüne özgü yasaların gereklilikleri kapsamında başka bir yasal dayanak geçerli olmadığı sürece Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili yaygın yasal dayanak ve amaçlar şunlardır:

Sözleşme Yükümlülüklerini Yerine Getirme Amacıyla İşleme: Kişisel Verileri, size karşı olan sözleşme yükümlülüklerimizi yerine getirmek için işleriz. Bu işleme sürecinin kapsamına şunlar girer:

 • Kişisel Verilerin istenen ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla toplanması ve kullanılması
 • İstediğiniz mal ve hizmetlerin teslim edilmesi
 • Ürün teslimatı, bakım, müşteri ve ürün desteği ve hizmeti (garanti hizmeti dahil), finansman, kiralama ve kredi hizmetleri ile çevrimiçi hizmetlerin yürütülmesi gibi bağlantılı hizmetler için
 • Kredi itibarınızın değerlendirilmesi, bu süreç bazı ülkelerde/bölgelerde otomatik karar verme yoluyla gerçekleştirilir
 • Hesabınızın bakımı ve tahsilatı, ilgili sorgularınıza yanıt verme, geri bildiriminizi işleme ve size destek sağlama
 • Size genel müşteri hizmetleri sağlama ve hizmetlerimizle ilgili soru ve şikayetlerinizi yanıtlama
 • İlgili hizmetlere ve uygulamalara erişiminizi sürdürme
 • Bakım, kullanılabilirlik, işlevsellik veya diğer konularla ilgili olarak size servis iletişimleri gönderme

Rıza Gösterdiğiniz Durumlarda İşleme: Kişisel Verileri, dilediğiniz zaman iptal edebileceğiniz rızanıza dayalı olarak İşleriz. Bu işleme sürecinin kapsamına şunlar girebilir:

 • Kişisel Verilerin, yetkili bayilerimiz, distribütörlerimiz ve/veya tüccarlarımızla, bir ürün veya hizmet satın alırken ya da bayiniz/satıcınızla anlaştığınız başka bir şekilde size destek olacakları şekilde paylaşımı
 • Kişisel Verilerin, bir yetkili bayi veya distribütörden, John Deere Financial Çok Amaçlı Hesap satıcısından veya başka bir kişiden krediyle mal veya hizmet satın alır ya da kiralarken veya bu tür bir düzenleme kapsamında başka birinin yükümlülüklerine kefil olmayı kabul etmeniz durumunda paylaşımı
 • Kişisel Verilerin tedarikçilerle paylaşımı
 • Kişisel Verilerin, John Deere ürün ve hizmetleriyle ilgili pazarlama bilgileriyle size ulaşacak yetkili bayilerle ve distribütörlerle paylaşımı
 • Ürün ve hizmetlerimizi size pazarlamak ve yetkili bayiler, distribütörler, tedarikçiler ve iş ortaklarına ait olanlar dahil olmak üzere ilgi duyabileceğinizi düşündüğümüz mal ve hizmetleri belirlemek Pazarlama amaçlarıyla size, yalnızca pazarlama tercihlerinizde izin verdiğiniz sürece ulaşırız
 • Kayıt olduğunuz veya girdiğiniz çekilişleri, yarışmaları, sadakat programlarını ve tesis turları veya ilgi çekici etkinlikler planlamak ve düzenlemek veya ürün tanıtımlarına ve diğer ticari fuarlara katılım gibi diğer tanıtım etkinliklerini yönetmek
 • Duyurular, hatırlatmalar, hizmet kesintileri, ürün geliştirme programları ve teknik servis bültenleri gibi ilginizi çekebilecek diğer bilgileri sağlamak; John Deere, şirket dergileri (The Furrow veHomestead gibi) ve kataloglar hakkında haberler ve ticari fuarlara, ürün tanıtımlarına ve diğer etkinliklere davetiyeler sağlamak

Uyumluluğu Sağlamak Amacıyla İşleme:

 • Kişisel Verileri, John Deere için geçerli olan Yürürlükteki Yasalar veya düzenleyici gerekliliklerin gerektirdiği şekilde işleriz.

Meşru Menfaatimize Dayalı İşleme. Kişisel Verileri, aşağıdakileri de içeren meşru menfaatlerimize dayalı olarak işleyebiliriz:

 • BT ortamımızı ve gerek müşterilerimizin kullandığı gerekse hizmetlerimizi yönetmek için bizim kullandığımız uygulamaları izlemek, sürdürmek ve iyileştirmek
 • Gerekirse, sahtekarlık gibi suç faaliyetlerini önlemek veya kovuşturmak ve yasal iddialarda bulunmak veya bunlara karşı savunma yapmak amacıyla Kişisel Verileri işleriz
 • Yeni ürün ve hizmetler geliştirmek de dahil olmak üzere iş amaçlarımız için kullandığımız veri kümeleri oluşturmak için Kişisel Veriler için takma isim kullanabiliriz/bunları anonimleştirebiliriz
 • Hizmetlerimizi kullanım şeklinizi değerlendirerek yeni ürün ve hizmetler geliştirmemize yardımcı olmak ve mevcut ürün ve hizmetlerimizde iyileştirmeler yapmak

4. John Deere Kişisel Verileri Neden Açıklar?

Kişisel Verileri, size aksini bildirmedikçe veya İşleme, Yürürlükteki Kanuna aykırı olmadıkça aşağıda açıklanan şekilde ve amaçlarla, bu Gizlilik Bildirimine ve alışverişe özel tüm belgelere uygun olarak paylaşırız:

 • Bu tür paylaşımların size hizmetlerimizi veya ürünlerimizi sunma ya da işimizi yönetme konusunda yardımcı olduğu durumlarda John Deere Group ile
 • Bizim için uzmanlık gerektiren veya profesyonel işlevleri gerçekleştirmek üzere diğer şirketlerle
 • Size bilgi, ürün veya hizmet sağlama, işletmemizi yürütme ve yönetme ya da ürün veya hizmetlerimizi yönetme ve iyileştirme konularında bize yardımcı olmaları için (aramızda yapılacak yazılı bir sözleşme ile belirleyeceğimiz talimatlar kapsamında çalışacak olan) üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile. Kişisel Verilerinizi bu üçüncü taraflarla, sözleşmeye bağlı uygun kısıtlamalar ve güvenlik önlemlerine tabi olmak kaydıyla hizmet sunmak amacıyla paylaşırız. Bu kapsama; veri barındırma, veri dönüştürme ve bulut bilgi işlem olanakları, hesap yönetimi ve güvenliği, test etme, hata ayıklama, hata raporlama ve kullanım analizleri gibi internet ve yazılım hizmetlerini de içeren BT ve arka ofis sistemlerimizi ve makine hizmetlerimizi yönetmemize yardımcı olan BT hizmet sağlayıcıları ile mobil telekomünikasyon sağlayıcıları girer
 • Yürürlükteki tüm yasalara, düzenlemelere, kurallara uymak ve emniyet güçleri, düzenleyici kurumlar ve diğer resmi kuruluşların taleplerini yerine getirmek üzere düzenleyici kurumlar ve mahkemeler ile
 • Size destek sunmaları amacıyla yetkili bayiler ve distribütörler ile. Bunlar, Kişisel Verilerinizi yukarıdaki 3. Bölümde yer alan "Kişisel Verileri Nasıl Kullanıyoruz?" kısmında belirtilen şekillerde veya kendi ürün ve hizmetlerimizi tamamlayıcı nitelikte olan ürün ve hizmetlerle ilgili olarak belirtilen şekillerde kullanabilirler. Bu hizmetler, ayrı hüküm ve koşullar ile gizlilik ilkelerine tabi olabilir
 • Daha kişiselleştirilmiş teklifler alabilmeniz için toplu, istatistiksel veya trafik modeli verilerini İş ortaklarımız, bağlı şirketlerimiz veya reklamcılar ile paylaşabiliriz
 • Facebook ("beğen" düğmesi), Twitter ("Twitter'da Paylaş" düğmesi), LinkedIn veya Google gibi eklentiler veya üçüncü taraf içerikleri barındırabilecek çevrimiçi hizmetler ile. Daha fazla bilgi için Tanımlama Bilgisi Beyanımıza bakın.
 • Gelecekte işletmemizin veya varlıklarımızın bir kısmını veya tamamını bir üçüncü tarafa satmamız veya devretmemiz durumunda, bilgileri işletmemizin veya varlıklarımızın olası veya fiili bir üçüncü taraf alıcısı ile paylaşabiliriz

5. Tanımlama Bilgileri ve Benzer Toplama Teknolojileri

Kişisel Veriler niteliği taşıyabilecek teknik bilgiler (tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, IP adresiniz, alan adınız), tanımlama bilgileri ve diğer izleme teknolojileri (şeffaf GIF dosyaları gibi) aracılığıyla toplanabilir. Daha fazla bilgi için lütfen ana sayfamızın alt kısmında yer alanTanımlama Bilgisi Beyanımıza bakın.

Kişisel Verilerle ilgili olarak, belirli muafiyetlere tabi şekilde ve ülkenize/bölgenize bağlı olarak, bazı durumlarda ise üstlendiğimiz İşleme faaliyetine göre belirli haklara sahipsiniz. AB/İngiltere'de olduğu gibi ülkenizde/bölgenizde bu haklara sahipseniz ve erişmek, düzeltmek, güncellemek, silme talebinde bulunmak, bilgi talep etmek, itiraz etmek, işleme kısıtlaması talep etmek, veri taşınabilirliği talebinde bulunmak, yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak alınan kararlara tabi olmamak veya Kişisel Verilerle ilgili başka bir işlem yapmak istiyorsanız veri sahibi talep formunu istediğiniz zaman doldurarak veya aşağıdaki Bölüm 12'de ("Bize Nasıl Ulaşırsınız") sağlanan iletişim bilgilerini kullanıp bizimle iletişime geçerek haklarınızı kullanabilirsiniz.

Amerika Birleşik Devletleri Veri Sahibi Talep Formu >

Brezilya Veri Sahibi Talep Formu >

Kanada Veri Sahibi Talep Formu >

Çin Veri Sahibi Talep Formu >

AB Veri Sahibi Talep Formu >

Güney Afrika Veri Sahibi Talep Formu >

Tayland Veri Sahibi Talep Formu >

Sizin rızanızla Kişisel Verileri işledikten sonra rızanızı herhangi bir zamanda geri çekebilirsiniz. Rızanızı geri çekmeniz, geri çekmeden önce gerçekleştirdiğimiz herhangi bir işlemenin yasallığına zarar vemeyecek ve rıza dışında kalan yasal işleme gerekçelerine dayanarak gerçekleştirilen Kişisel Verilerin işlenmesini etkilemeyecektir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde, Kişisel Verileri işleme şeklimizle ilgili endişeleriniz varsa yerel denetim yetkilinize şikayette bulunabilirsiniz. Denetleyici makamınızla istediğiniz zaman iletişim kurma hakkınız olmasına rağmen, her türlü sorunu önce bizimle çözmeye çalışmanızı rica ederiz.

Yukarıdaki gizlilik dışında bir gizlilik şikâyeti olan genel bir gizlilik şikâyeti dosyalamak için buradaki formu doldurun >

Kişisel Veriler ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen aşağıda bulunan Bölüm 12'de verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin. Talep ettiğiniz Kişisel Verileri açıklamadan önce kimliğinizi onaylamak için ve güvenlik amaçları doğrultusunda sizden ek bilgi talep edebiliriz. Yürürlükteki Yasalara uygun olarak, örneğin talebiniz temelsiz veya aşırıysa, yasaların izin verdiği durumlarda sizden ücret talep etme hakkımız saklıdır.

Yasal ve izin verilen diğer hususlara tabi olarak, talebinizi yerine getirmek için makul her türlü çabayı göstereceğiz veya talebinizi yerine getirmek için daha fazla bilgiye ihtiyacımız olursa sizi bilgilendireceğiz. Örneğin, başkalarına borçlu olduğumuz gizlilik yükümlülüğünü etkileyecekse veya yasal olarak talebi farklı bir şekilde ele alma hakkına sahipsek, talebinizi her zaman tam olarak ele alamayabiliriz.

Belirli ülkelerde/bölgelerde, ilgili bağlantıdan aboneliğinizi iptal ederek veya aşağıdaki Bölüm 12'de yer alan iletişim bilgilerinden bize yazarak pazarlama ve promosyon amaçlı iletiler için aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. E-posta iletilerimizi alıyorsanız, her e-postada bulunan abonelikten çıkma bağlantısına tıklayarak da aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. Bizden alışveriş ve hesap ile ilgili iletiler almaya devam edeceğinizi lütfen unutmayın.

Bazı durumlarda, bu hakların kullanılması (örneğin, silme, itiraz, kısıtlama veya işleme izninin geri çekilmesi ya da alınması), bu Gizlilik Bildiriminin 3. Bölümünde belirtilen amaçları gerçekleştirmemizi imkansız hale getirebilir.

 

7. Bilgi ve Veri Güvenliği

Kişisel Verilerin yanlışlıkla imhası veya kaybedilmesi ya da yetkisiz ifşası veya erişimi riskini azaltmak için tasarlanan uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemlerini, politikaları ve prosedürleri uygulamaya koyduk ve sürdürüyoruz. Siber güvenlik programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen en son şirket Sürdürülebilirlik Raporumuza bakın veya aşağıda Bölüm 12'de belirtilen şekilde bizimle iletişime geçin.

8. Veri Saklama

Kişisel Verileri, bu Gizlilik Bildiriminde veya alışverişe özel tüm belgelerde açıklandığı üzere, toplanma amaçları için gerekli olduğu sürece saklarız. Bazı durumlarda, örneğin yasal, düzenleyici, vergi veya muhasebe ile ilgili gereklilikler uyarınca zorunlu olduğumuz durumlarda, Kişisel Verileri daha uzun süre saklayabiliriz. Belirli durumlarda Kişisel Verileri, herhangi bir şikayet veya itirazın söz konusu olması olasılığına binaen bizimle gerçekleştirdiğiniz işlemlerin kaydını doğru biçimde tutmak amacıyla ya da Kişisel Veriler veya gerçekleştirdiğiniz işlemler ile ilgili bir dava açılabileceğine makul gerekçelerle inandığımız durumlarda daha uzun süreler boyunca saklayabiliriz. Kişisel Veriler, kayıt saklama programımıza ve geçerli yasal hükümlere uygun olarak saklanır. Kayıt saklama programımıza ve geçerli yasal gerekliliklere tabi olarak, artık ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verileri siler ve/veya anonim hale getiririz.

9. Kişisel Verileri Dünya Genelinde Aktarma

John Deere, küresel çapta faaliyet gösterir. Buna göre Kişisel Veriler; Avrupa Birliği ("AB"), Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya, Hindistan ve John Deere ofisleri, yetkili bayileri ve distribütörleri ya da hizmet sağlayıcılarının bulunduğu diğer ülkeler dahil olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine aktarılabilir ve buralarda saklanabilir. Bu konumlar genellikle farklı veri koruma standartlarına sahiptir. Kişisel Verileri diğer ülkelere aktarırken, bu farklılıkların bilincinde olarak söz konusu bilgileri bu Gizlilik Bildiriminde aşağıda açıklandığı gibi veya veri toplama sırasında size açıklandığı şekilde koruruz.

John Deere, Kişisel Veri aktarımlarının Yürürlükteki Yasalara uygun şekilde yapılmasını ve gizlilik haklarınızı ve çıkarlarınızı korumak üzere dikkatli bir şekilde yönetilmesini sağlamak için uygun adımları atacaktır. AB veri koruma makamları tarafından küresel olarak işlediğimiz Kişisel Verilere yeterli düzeyde koruma sağladığı kabul edilen John Deere Grubu üyeleri arasında AB için bir dizi Bağlayıcı Kurum Kuralları ('BCR'ler) oluşturduk ve bunları uygulamaya koyduk. BCR'lerimizin bir kopyasını burada bulabilirsiniz.

AB dışındaki tüm diğer ülkelerde, John Deere Grubu üyeleri arasında Kişisel Veri aktarımı yaparken standart sözleşme maddeleri, sertifikalar, davranış kuralları veya diğer geçerli veri aktarım mekanizmaları gibi uygun önlemler uygulamaya koyulmuştur. Şirket içi politikalarımız ve iş e-posta kurallarımız da yürürlükteki tüm gizlilik yasalarına ve yönetmeliklerine uyulmasını gerektirmektedir.

Kişisel Verileri John Deere dışına veya ürün ve hizmetlerimizi sunmamıza yardımcı olan üçüncü taraflara aktardığımızda, onlardan Kişisel Verileri korumaya yönelik sözleşmeye dayalı teminatlar alırız. Bu teminatların bazıları, AB Standart Sözleşme Maddeleri gibi iyi bilinen veri aktarım koşullarıdır.

Emniyet güçlerinden veya düzenleyici makamlardan bilgi talepleri aldığımızda, bu talepleri herhangi bir Kişisel Veri paylaşılmadan önce dikkatlice doğrularız ve ardından yalnızca uygun Kişisel Verileri paylaşırız.

Hizmet sağlayıcıları kullanma şeklimiz ve Kişisel Verilerin yukarıda belirtildiği gibi aktarıldığında yeterli şekilde korunmasını sağlamak için uygulamaya koyduğumuz önlemler (ilgili sözleşmeye dayalı teminatların bir kopyası dahil) hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

10. Çocukların Gizliliği

John Deere web sitesi ve uygulamaları çocuklara veya ergenlere yönelik değildir ve 18 yaşın altındaki çocuklardan bilerek kişisel verilerini toplamayız. Bir çocuğa ait bilgileri işlediğimize inanıyorsanız, verileri araştırabilmemiz ve sınırlandırabilmemiz için lütfen aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşırsınız?" bölümünde verilen bilgileri kullanarak bizimle iletişime geçin.

11. Bu Gizlilik Bildiriminde Yapılan Değişiklikler

Bu Bildirimi zaman zaman yeni veya farklı gizlilik uygulamalarını yansıtacak şekilde güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklik yaptığımızda, bu Bildirimin alt kısmında yer alan "Son Güncelleme Tarihi" kısmını revize ederiz.

12. Bize Nasıl Ulaşırsınız?/Ortak Denetleyiciler

Gizlilik uygulamalarımız veya bu Gizlilik Bildirimi hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Atanan veri gizliliği sorumluları (veya benzerleri) da burada belirtilmiştir.

Şurada ikamet ediyorsanız:

İletişim Bilgileri:

Amerika Birleşik Devletleri veya aşağıdaki listede yer almayan herhangi bir ülke

İlgili: Gizlilik Yöneticisi
Küresel İş Ahlakı Merkezi
One John Deere Place
Moline, IL 61265, ABD

PrivacyManager@JohnDeere.com

Kaliforniya gizlilik hakları hakkında daha fazla bilgi için bkz. www.deere.com.

Veri Sahibi Hakları Talep Formu

Arjantin

PrivacyManager@JohnDeere.com

Avustralya ve Yeni Zelanda

John Deere Limited (Avustralya)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Avustralya: 1800-800-981

Yeni Zelanda: 0800-303-100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brezilya

PrivacyManager@JohnDeere.com

Veri Sahibi Hakları Talep Formu

Kanada

Baş Gizlilik Yöneticisi

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Baş Gizlilik Yöneticisi

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Çin

PrivacyManager@JohnDeere.com

Veri Sahibi Hakları Talep Formu

Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık

Veri Gizliliği Sorumlusu AB
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Almanya

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Veri Sahibi Hakları Talep Formu

Meksika

PrivacyManager@JohnDeere.com

Rusya

PrivacyManager@JohnDeere.com

Güney Afrika

John Deere (Pty) Ltd

Bilgi Sorumlusu

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Güney Afrika

manirebone@johndeere.com

Veri Sahibi Hakları Talep Formu

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP Şirketleri

WIRTGEN GROUP

John Deere GmbH & Co. Şubesi KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Tanımlar

Kişisel Veriler, Yürürlükteki Yasalar kapsamında tanımlanır. Genellikle kimliği belirlenmiş veya belirlenebilir olan bir gerçek kişiyle ("Veri Sahibi") ilgili herhangi bir bilgi anlamına gelir. Kimliği belirlenebilir gerçek kişi, genellikle isim, kimlik numarası, konum verileri vb. gibi bir tanımlayıcıya atıfta bulunularak doğrudan veya dolaylı olarak kimliği belirlenebilen kişi anlamına gelir.

Güney Afrika'da ve Arjantin'de, kurumsal tüzel kişiliklerin Kişisel Verileri de yürürlükteki veri gizliliği yasaları tarafından korunmaktadır. Bu tür Kişisel Verileri Güney Afrika'da ve Arjantin'de işlerken, verileri bu Gizlilik Bildirimi uyarınca işleriz.

İşleme, verilerin toplanması, saklanması, kullanılması, erişilmesi, değiştirilmesi, silinmesi, imha edilmesi veya paylaşılması gibi işlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yürürlükteki Kanun kapsamında tanımlanır.

Makine Verileri, ekipmanınız ve ekipmanınıza arayüzle bağlanan herhangi bir donanım veya aygıt tarafından üretilen, toplanan veya depolanan verilerdir.

Yürürlükteki Yasalar, veri güvenliği, veri koruma, gizlilik ve/veya Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili ve John Deere Group için geçerli olan ilgili ve geçerli tüm kanunlar, kurallar, düzenlemeler, kararnameler, tüzükler, yasalar, emirler, direktifler ve kararları ifade eder.

Denetleyici, kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu makamı, kurum veya diğer kuruluşları ifade eder.

Birincil ilişkiniz olan Deere kuruluşu, bu Bildirimin kapsamında bireylerden toplanan kişisel verilerin denetleyicisidir. Bu kuruluş, duruma bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu kuruluş, sizinle veya işvereninizle hizmet/tedarik sözleşmesi yapan kuruluş; size pazarlama ve promosyon malzemeleri ve iletişim sağlayan kuruluş; ziyaret ettiğiniz John Deere web sitesini işleten ülkedeki birincil kuruluş; ziyaret ettiğiniz yerel tesisleri işleten kuruluş, bir etkinliği (birlikte) organize eden kuruluş vb. olabilir.

İşlemeden sorumlu birden fazla kuruluş olduğunda, örneğin iki Deere kuruluşu birlikte şirketinizle bir iş sözleşmesi imzaladığında, bu tür kuruluşlar belirli bir işleme faaliyetinin yasallığından müşterek olarak sorumludurlar ("Ortak Denetleyiciler").

Bazı durumlarda, birden fazla Deere kuruluşu kişisel verilerinizi bağımsız denetleyiciler olarak işleyebilir. Denetleyicilik hakkında herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin (iletişim bilgileri için Bölüm 12'ye bakın).

Avustralya ve Yeni Zelanda Gizlilik Eki

Kaliforniya ve Diğer ABD Eyaletlerinin Gizlilik Beyanları

Çin Eki

Last Updated: April 23, 2024