Bölüm KontrolüHassas Tarım Teknolojisi

  • Düşük girdi maliyetleri
  • Düşük ekin hasarı ve çevresel etki
  • Arazi içinde ve sıra sonu dönüşlerinde geçişlerdeki çakışmaları engellemek için bölümleri otomatik olarak kapatıp açma
  • Eşit aralıklı ekinler ve özellikle sıra başlarında tutarlı büyüme sağlar
Yazdır

Başlık Artık atlamalar yok, israf yok

John Deere Bölüm Kontrolü, arazideki önceden tanımlanan konumlarda bağımsız donanım bölümlerini otomatik olarak açar ve kapatır. Sistem, bölüm kontrolü işlevselliğini destekleyen tüm John Deere donanımlarının yanı sıra diğer markaların AEF ISOBUS özellikli donanımlarıyla da uyumludur.

John Deere Bölüm Kontrolü, arazide ürün çakışmalarını ve boşlukları azaltarak gerektiğinde doğru miktarda gübre, tohum ve uygulanmasını sağlar ve ürün koruması sunar. Sonuç olarak, ekin hasarını ve çevresel etkileri en aza indirirken girdi maliyetlerinizi azaltıp verimliliği artırabilirsiniz. Ayrıca John Deere Bölüm Kontrolü, fazladan spreylemeden ve ekimden kaçınıp ekinlerinizin en olası büyüme koşullarını oluşturmanıza da yardım eder.