Ticari markalar

1876'daki Ticari Marka

1876

Sıçrayan geyiği kullanan ilk ticari marka 1876'da tescil ettirildi, buna rağmen kayıt belgeleri markanın üç yıldır kullanımda olduğunu belirtmektedir. John Deere o zamana kadar Moline'de yerini sağlamlaştırmıştı. Şirket, fabrikanın yeri nedeniyle yaygın olarak 'Moline pullukları' diye bilinen pulluklardan yılda 60.000'den fazla üretiyordu. Açıkça, resmi olarak tescil ettirilmiş bir ticari markaya ihtiyaç duyuluyordu. Ayrıca, resmi bir ticari marka kopya ve sahtekarlığa karşı tek korumaydı.

Bu ticari markada, bir kütüğün üzerinden atlayan bir geyik görülür. Bu ilk ticari markada, Afrika'da yaygın olan bir geyik türünün görülmesi ilginçtir. Yerli Kuzey Amerikalı beyaz kuyruklu geyik, sonraki ticari markalarda resmedilir.

 

1912'deki Ticari Marka

1912

John Deere ticari markasının ikinci versiyonu 1910'dan itibaren kullanıldı ve 1912'de tescil ettirildi. Geyik yine bir kütüğün üzerinden atlarken gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu sefer daha fazla ayrıntı ve daha fazla tanım vardı. Altta yer alan "İyi Ekipmanlarıyla Ünlü Kalitenin Ticari Markası" sloganı ilk defa burada görülür.

1936

1936

1936'da şirketin standardizasyon komitesi "markanın ürünler üzerine daha iyi adapte edilmesi" gerektiğini düşündü. Buna göre de geyik, önceki tasarımdaki detaylardan tamamen arındırılmış katı bir siluete dönüştürüldü. Uzatılmış bacaklarla birleştirilen bu değişiklik daha güçlü, daha tanınabilir bir profil sağladı.

Sıçrayan geyiğin etrafına 12 kenarlı bir çerçeve eklendi ve boynuzlar biraz değiştirildi. "John Deere, Moline, Ill." kelimeleri de aynı yerde kaldı, fakat bir miktar kalınlaştırıldı. Altındaki slogan değiştirilmedi.

1937

1937

1937'de bir başka güncellenmiş ticari marka tescil ettirildi. Bu daha da basitti. Baskı ve sıçrayan geyik kaldı, ama çerçeve yok oldu. John Deere öncekinden daha fazla ürün sunuyordu. Artık ticari markayı kullanacak daha fazla yer vardı, güncellemeye bu durum neden olmuş olabilir. Şirketin 1937'de yüzüncü yılına girmiş olması da değişikliğin bir başka nedeni olabilir.

1950

1950

1940'ta ilk görüldüğünde, bu güncelleme bir çok açıdan bir gelişimdi. Öncelikle, geyiğin boynuzları öne doğru çevrildi. Beyaz kuyruklu geyiğe benzemesi için kuyruğu yukarı doğru çizildi. Ve artık bir kütüğün üzerinden atlamıyordu. "John Deere," kelimeleri artık daha kalın bir square-serif yazı tipindeydi ve geyiğin kafasının ve boynuzlarının üstüne yerleştirilmişti. Yeni slogan "Kaliteli Çiftlik Ekipmanı," kalın bir sans serif harf büyüklüğünde yazıldı ve geyiğin altındaki zeminde ters çevrildi. "Moline, Ill." kelimeleri de bırakıldı; John Deere dünya geneline ulaşımını arttırdığı için, bu geç kalmış bir değişiklikti. Çerçeve değiştirildi; ticari markanın unsurlarını birleştirmesi ve kapsaması için yanları düz, üst ve alt kenarı kavisli olan dört kenarlı bir şekil haline getirildi.

1956

1956

1962'de tescil ettirilen ticari markanın 1956 versiyonu, bir kez daha, daha basit bir tasarım arayışının temsili oldu. "Kaliteli Çiftlik Ekipmanı" sloganından vazgeçildi. O zamana kadar, John Deere inşaat ekipmanı endüstrisinde yerini bulmuş; yüklenici ve keresteciler, bu simgeyi taşıyan sarı-siyah makinelere aşina olmuştu. Çerçevenin köşelerine yuvarlaklık verildi ve elipsin dört kenarına da bir miktar kavis eklendi. "John Deere" kelimeleri ilk defa sıçrayan geyiğin altına yerleştirildi. Geyiğin kendisi, nispeten değişmeden kaldı: uzanmış bacaklar, ileri bakan boynuzlar.

1968

1968

1968'deki değişikliğe, pürüzsüz ve modern bir görünüm damgasını vurdu. Bir şirket bildirisi, "yeni ticari markanın, Şirketin tüm bölümlerinde yaşanan ilerlemeye uyum sağladığını... daha geniş bir kullanım alanı için daha iyi çoğaltma ve daha yüksek okunabilirlik ihtiyacını karşıladığını" belirtmiştir. Geyik resmi, dört yerine yalnızca iki bacağı ve dört noktalı tek bir boynuzu olan düz kenarlı bir silüet olarak görünmesi için modernleştirildi. "John Deere" logosu, Helvetica yazı tipine dayalı elle değiştirilmiş bir versiyon kullanılarak değiştirildi. Elips çerçevenin eni daraltıldı ve içindeki geyiğin boyutu büyütüldü.

2000

2000

2000'de John Deere, ticari markada son değişimi gerçekleştirdi. Bu güncellenmiş marka, güçlü John Deere mirasına sadıktır. Yine de, keskinleştirilmiş boynuzları, köşeleri, kaslılığı ve tavrı ticari markaya enerjik ve dinamik bir yön kazandırmaktadır. John Deere’ın logosu, yıllar boyunca "sıçrayan geyik" olarak bilinmesinden sonra, ilk defa yere inmek yerine gerçekten yukarı doğru sıçrar.

Yıllar boyunca ticari markalara yapılan rötuşlar, şirketin o zaman neyle ilgili olduğunu ve geleceği için neyi önemli gördüğünü yansıtmıştır. Şimdiki versiyonu, John Deere'ın temel değerleri olan kalite, inovasyon, bağlılık ve bütünlüğe sıkı sıkıya bağlı kalarak dünya çapındaki endüstrilerinde birinci şirket olmaya devam etmekteki kararlılığını ifade eder.